مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز

 
رزومه مدیر پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز در لینک زیر

مدیرمسئولمسئولیت ها

مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی از۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱
دبیرشورای اطلاع رسانی منطقه ۸ دانشگاه آزاداسلامی(استان تهران) از۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱
دبیر ستاد برگزاری سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد دراستان تهران
مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی از۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴
سردبیر نشریه خبری دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازسال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۴
عضو هیئت رئیسه ومسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های شهر تهران(باحکم فرماندارمحترم تهران) ازسال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴
صاحب امتیازو مدیرمسئول نشریه (دو هفته نامه سراسری) هاتف امروز ومدیر وب سایت خبری تحلیلی هاتف امروز  ازسال ۱۳۹۴
رئیس اداره وب سایت دانشگاه آزاد تهران مرکزی  از سال ۱۳۹۵
عضوشورای سیاستگذاری نشریه بین المللی فرهنگ واقتصاد ازسال ۱۳۹۲
عضوانجمن روابط عمومی ایران ازسال ۱۳۸۵
و…
افتخارات درحوزه روابط عمومی و رسانه
کسب رتبه دوم در دومین جشنواره روابط عمومی های خصوصی وتعاونی کشور، در بخش تحقیقات و پژوهش  / مهر۱۳۸۶
کسب مقام اول کشوری ودریافت لوح تقدیر و تندیس در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر کشور/ آذر۱۳۸۸
دریافت لوح تقدیروتندیس درسومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک /  تیر۱۳۸۹
دریافت تقدیرنامه از ریاست ومعاونین محترم دانشگاه آزاداسلامی درمناسبتهای مختلف / از۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰
دریافت لوح تقدیر ازفرمانداری تهران به جهت برگزاری اولین دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی وخبرنویسی ( باارائه گواهینامه)  برای مدیران ومسئولین روابط عمومی های سازمانها ودانشگاه های استان تهران به عنوان مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های شهر تهران / اردیبهشت ۱۳۹۴
و…

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.