توضیح وزیر صنعت درباره افزایش استاندارد خودرو

هاتف امروز : وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش استاندارد خودرو گفت: در نظر داریم تا ۸۳ مورد استاندارد اجباری که در دنیا مورد عمل خودروسازی است را تا پایان سال ۹۷ در صنعت خودروسازی کشور پیاده کنیم.

محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت در خصوص استاندارد خودرو ها، افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح است موضوع ارتقای استاندارد صنایع خودروسازی است .

وی ادامه داد: از عمر برخی از خودروها بیش از دو دهه می گذرد و به رغم ارتقای کیفی صورت گرفته در این خودروها، ولی نیازمند تغیرات ساختاری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۸۳ مورد استاندارد در نظر گرفته شده برای صنایع خودرو سازی تا پایان سال ۹۷ ، اظهارداشت: برخی از خودرو ها قابلیت پیاده کردن هفت الی هشت استاندارد را ندارند که باید در این زمینه مطالعه شود و در صورتی که امکان پیاده سازی این چند مورد استاندارد را نداشته باشند، باید پلت فورم خودرو را تغییر دهیم؛ در غیر اینصورت خودرو خود به خود از رده خارج خواهد شد.

نعمت زاده درباره اینکه گفته شده دو نوع خودرو در این موضوع از رده خارج خواهند شد، نیز گفت: این طور نیست که این دو نوع خودرو آخرین استانداردهای هشتاد و سه گانه را نمی توانند داشته باشند. درمورد خارج شدن از صنعت خودروسازی هم بحث رقابت بازار خودروسازی مطرح است.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای ارائه خودروهای ارزان قیمت، اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای ما نسبت به خودروهای خارجی ارزان قیمت است و در صورتی که استانداردهایی که در حال حاضر ۵۰ مورد است به ۸۳ مورد افزایش یابد، هزینه خواهد داشت و باعث افزایش قیمت می شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه بین استاندارد، کیفیت وهزینه، ارتباط وجود دارد، گفت: هدف این است که افزایش قیمت در حداقل مورد باشد اما اگر مسائل ایمنی به خودرو افزوده شود، هزینه خواهد داشت.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.