چاپ نشریه سراسری هاتف امروز بامدیر مسئولی عامرعابدی

به زودی نشریه هاتف امروز باصاحب امتیازی ومدیر مسئولی عامرعابدی در زمینه اجتماعی، اقتصادی به زبان فارسی وترتیب انتشار دوهفته نامه باگستره سراسری منتشر می‌شود.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.