تعطیلات ۱۳۹۵ در یک نگاه

اسفند ۱۸, ۱۳۹۴ 0

تقویم ایرانی که برگرفته از گاهشماری جلالی است یک تقویم خورشیدی است که به دقت از فصل‌های نجومی تبعیت می‌کند. گاه‌شماری جلالی را در هماهنگی و …

1 2 3 4 5 10