ادعای اعدام شهرام امیری

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ 0

اعلامیه‌ برگزاری مجلس ختم امیری منتشر شد که بر‌اساس تحقیقات محلی، پنجشنبه در کرمانشاه مجلس ختمی برای امیری برگزار شده است.   روز گذشته انتشار و …