رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:باید هدف تغییرات مدیران در تامین اجتماعی مشخص شود/ انتخاب افراد سیاسی، شائبه انتخاباتی دارد/ وضعیت بنگاه های اقتصادی تامین اجتماعی نگران کننده است

مهر ۷, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز:محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه باید دید تغییرات سازمان تامین اجتماعی با چه هدفی صورت گرفته است، تصریح کرد: اگر از افراد کارشناس و و …