دکتر رهنمای رودپشتی در غرفه گروه رسانه های دانشگاه آزاداسلامی: رسالت گروه رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی آکاهی بخشی همراه با تدبیر است

آبان ۱۷, ۱۳۹۵ 0

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی، حضور گروه رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی را در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و …