دلایل پرانتزی شدن پاها چیست؟

آذر ۳, ۱۳۹۵ 0

 یک متخصص ارتوپدی علل پرانتزی شدن پاها در سنین مختلف را توضیح داد. هاتف امروز: دکتر رضا عبدی اظهار کرد: پای پرانتزی یا ژنو واروم و …