پیش‌بینی کشف حیات در قمر زحل

دی ۱۴, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز:کاوشگر کاسینی ناسا دور نهایی ماموریت خود را آغاز کرده که از میان حلقه‌های زحل و از کنار قمرهای آن می‌گذرد و در نهایت و …

1 2