قیمت اینترنت کاهش می یابد؟

فروردین ۶, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: کاهش قیمت اینترنت از مطالباتی است که از طرف کاربران مورد توجه قرار گرفته است. اقداماتی نیز از طرف سازمان‌های متبوعه وزارت ارتباطات و …

1 2 3 17