قلب می‌میرد، اما مغز نه!

آبان ۲, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: یک تیم از دانشکده پزشکی لانگون دانشگاه نیویورک به سرپرستی دکتر “سام پرنیا” متوجه شده است که مغز وقتی قلب از تپش می‌افتد، و …

1 2 3 4 5 9