زیر زمین نیز کوه وجود دارد!

بهمن ۳۰, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز: یک زمین‌لرزه بزرگ فاش کرد که درون زمین نیز احتمالاً همانند سطح آن پر از پستی و بلندی است و کوه‌هایی در عمق و…