بورس در مدار یک سود معقول

اردیبهشت ۴, ۱۴۰۱ 0

آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت بازار اظهار کرد: انتظار میرود بازار سرمایه در مدار یک سود معقول باشد. البته هرگز منظور شاخص هشت میلیونی و…