۱۷ مرداد روز خبرنگار مبارک

هاتف امروز: روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گرانبها است ، برای پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان های فرهیخته که در راه روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه، از خود گذشتند. خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند.

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست.

بی تردید کارکرد رسانه ها در ارائه تصویری از مشکلات و نظارت عمومی بر مسئولان و دستگاه های اجرایی بی بدیل و غیرقابل انکار است

و راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است. چنانچه پیامبر خدا (ص) در حدیثی فرموده است: «حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس».

اقتضای جان چو ای دل آگهی است

هر که آگهتر بود جانش قوی است

۱۷ مرداد، روز خبرنگار بر دلاوران خستگی ناپذیر عرصه خبر مبارک باشد.

عامرعابدی

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.