سارقان به بانک ملی تنکابن دستبرد زدند

 

بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان تنکابن استان مازندران مورد دستبرد سارقان قرار گرفت.

به گزارش هاتف امرور، نبی محسنی بندپی دادستان تنکابن با تأیید خبر سرقت از بانک ملی مرکزی تنکابن گفت: این حادثه پنجشنبه شب رخ‌داده و با حضور کارگاهان به محل حادثه تحقیقات در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تحقیقات پلیسی برای شناسایی متهمان ادامه دارد.

وی به جزییات دیگری از این حادثه اشاره نکرده است.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.