افتتاح دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی در ۳۰ مهر

هاتف امروز: دکتر نامورمطلق از راه اندازی سه دانشکده «نگارگری و هنرهای وابسته»، «هنرهای خوشنویسی» و «صنایع دستی» در مرحله اول تاسیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز، نشست خبری آیین گشایش دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان با حضور دکتر بهمن نامورمطلق سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس کمیته هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی کشور برگزار شد.

دکتر بهمن نامورمطلق سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان در این نشست با بیان اینکه امروز شاهد نخستین گام راه اندازی یک دانشگاه بومی هستیم، گفت: قصد ما ارائه یک الگوی بومی از دانشگاه برای هنر است و امیدواریم با یک ساختار استاد شاگردی، هنرمندانی ایرانی و اسلامی پرورش دهیم که از هنرهای خود صیانت کنیم.

دانشگاه استاد فرشچیان یک الگوی تازه برای پرورش و تربیت استادان هنر ایرانی ارائه می دهد

وی افزود: این دانشگاه براساس نظام سنتی راه اندازی می شود، اما قرار نیست به گذشته بازگردد، بلکه بنا دارد تجربیات گذشته را با تجربیات جهان امروز آمیخته و یک الگوی تازه برای پرورش و تربیت استادان هنر ایرانی ارائه دهد.

دکتر نامورمطلق با بیان اینکه در دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، کمیت دانشجو از اهمیت چندانی برخوردار نیست، تصریح کرد: ما در این دانشگاه استادان را پرورش می دهیم و واژگان نو که نشان از تحول دارد را تدوین می کنیم. این دانشگاه قرار نیست در مقابل دانشگاه های دولتی قرار گیرد، بلکه در کنار آنها تکمیل کننده راه آنها خواهد بود.

دانشگاه استاد فرشچیان کانون کرسی های نظریه پردازی در حوزه هنر اسلامی ایرانی

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان با اشاره به اینکه تأسیس این دانشگاه امید تازه ای در بین هنرمندان ایجاد خواهد کرد، گفت: قرار است این دانشگاه کانون کرسی های نظریه پردازی در حوزه هنر اسلامی ایرانی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول تدوین چشم انداز، نظام نامه و آیین نامه جذب استاد و دانشجو در دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان هستیم که مقرر شده در مرحله اول سه دانشکده نگارگری و هنرهای وابسته، دانشکده هنرهای خوشنویسی و دانشکده صنایع دستی راه اندازی شود. هدف ما تمرکززدایی و رسیدن به هنرها در زادگاه خود و با اساتید درجه یک خواهد بود.

دکتر نامورمطلق از افتتاح دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان در روز دوشنبه و با حضور استاد محمود فرشچیان و دکتر محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

وی با بیان اینکه سرزمینی که ما در آن زندگی می کنیم سرزمین دانشگاه ها و هنرهاست، گفت: قدیمی ترین دانشگاه در یونسکو به نام جندی شاپور ثبت شده که مایه مباهات و افتخار است.

وی با بیان اینکه ایرانیان در حوزه دانشگاه همواره مؤلف، خلاق، دانشگاه ساز و دانشگاه پرور بوده اند، اظهار داشت: با حضور مدرنیته در ایران، متأسفانه مؤلف بودن خود را در بسیاری از موارد از جمله دانشگاه، از دست داده ایم. ساختار دانشگاه غربی گرچه دارای دستاوردهایی بود، اما نواقصی نیز در پی داشت از جمله اینکه آنچه مربوط به فرهنگ ما می شد، در دانشگاه دچار وقفه شد.

هدف دانشگاه استاد فرشچیان تربیت هنرمند خلاق، مؤلف و حکیم است

دکتر نامورمطلق با تأکید بر اینکه دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان برای رفع یکی از حلقه های گمشده نظام آموزشی تأسیس می شود، تصریح کرد: هنرمندان ما سالهاست نسبت به تضعیف خلق هنری نگران هستند. در واقع خلق هنر دچار یک وقفه شده و به همین جهت نیازمند تغییر ساختار آموزشی بودیم. در این تغییر ساختار باید ساختاری ایجاد شود که پاسخگوی نیازهای بومی ما بوده و هنرمند خلاق، مؤلف و حکیم تربیت کند. از این رو تأسیس دانشگاه استاد فرشچیان ضروری به نظر می رسید.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان با اشاره به پیشینه تأسیس این دانشگاه، گفت: طرح تأسیس دانشگاه استاد فرشچیان ۲۰ سال پیش در فرهنگستان هنر رقم خورد و در گروه هنرهای سنتی طرح اولیه آن نوشته و به منظور بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم فرستاده شد.

وی افزود: طرح تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان در دولت یازدهم در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله اجرایی رسید.

دکتر نامورمطلق با تأکید بر اینکه این دانشگاه با نام و هنر استاد فرشچیان عجین شده است، خاطرنشان کرد: استاد فرشچیان برای تأسیس این دانشگاه ۶ نفر از جمله بنده را به عنوان عضو هیأت امنا منصوب کرد و اینجانب را به عنوان سرپرست این دانشگاه پیشنهاد داد که از طرف دکتر طهرانچی نیز مورد موافقت قرار گرفت.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر درباره زمان جذب دانشجو به طور رسمی در دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، گفت: در حال حاضر کارگروه های مختلفی در حال نوشتن نظام نامه این دانشگاه هستند. در صورت اتمام تدوین نظام نامه و مقدمات لازم از ترم آینده یا سال آینده اقدام به جذب دانشجو خواهیم کرد، البته پس از تأسیس این دانشگاه کارگاه هایی برای تدوین ساختار و منابع دروس تشکیل خواهد شد.

در ادامه دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی کشور و عضو شواری عالی سیاستگذاری راهبردی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان در این نشست با توضیح حکمت هنرهای اسلامی ایرانی، گفت: حکمت در فرهنگ ما ایرانیان آمیختگی مطلق و توأمان اندیشه و عمل است.

وی با بیان اینکه دانشگاه استاد فرشچیان در نو ع خود دانشگاه کاملاً جدیدی است، تصریح کرد: ما در این دانشگاه از نظام ترمی واحدی که در برخی موارد به مسلخ بردن خلاقیت افراد است، استفاده نخواهیم کرد.

رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی کشور با تشکر از دکتر طهرانچی برای پذیرفتن حمایت از دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، گفت: دکتر طهرانچی پذیرفت که این دانشگاه نظام نامه خود را داشته باشد تا بتواند افرادی را تربیت کند که قبل از آنکه صاحب تکنیک های هنری باشند، از معنا، معنویت، هویت و فرهنگ برخوردار شوند.

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس کمیته هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شواری عالی سیاستگذاری راهبردی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان نیز در ادامه این نشست با اشاره به تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته مقدمات کار به طور ویژه و جدی انجام شده و قرار است از دوشنبه هفته جاری این دانشگاه به طور رسمی کار خود را آغاز کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان یک مدل نو و جدید است، گفت: در این دانشگاه خبری از اعطای مدرک به روش معمول نیست، بلکه اجازه نامه هایی که مورد تأیید آموزش عالی است، صادر خواهد شد.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.