سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟/از ۲.۲ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان

هاتف امروز: در حالی که مردم بعد از ۱۰ سال سهام عدالت داشتن، هنوز توان و اختیار خرید و فروش آن را ندارند، هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور از ارزش ۱۴ میلیون تومانی این سهام و رئیس سازمان خصوصی‌سازی از ارزش ۲.۲ میلیون تومانی آن خبردادند.

سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟/از ۲.۲ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان

به گزارش هاتف امروز به نقل از فارس؛ طی روزهای گذشته  خبرها و اظهار نظرهای مختلفی پیرامون ارزش هر برگه از اوراق سهام عدالت در رسانه‌ها منتشر شد که واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.

ماجرا از آنجایی شروع شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور بدون اشاره به جزییات محاسبات مربوط به برآورد ارزش هر برگه سهام عدالت ادعا کرد ارزش این دارایی هم اکنون به حدود ۱۳ الی ۱۴ میلیون تومان رسیده است.

در ادامه اما رییس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با فارس با بیان اینکه ارزش هر برگه سهام عدالت حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است، عنوان کرده است:«  ارزش اسمی سهام عدالت عموم مشمولانی که این دارایی به آن‌ها واگذار شده، معادل ۵۳۲ هزار تومان است که با احتساب چهار برابر شدن این ارزش، این سهام در حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد.چنانچه این رقم در عدد ۵ به عنوان مبنای تعداد یک خانوار ضرب شود، رقمی در حدود ۱۲ میلیون تومان به عنوان ارزش سهام عدالت به دست می‌آید. »

به گزارش هاتف امروز، اظهار نظرهای مختلف پیرامون ارزش سهام عدالت با وجود آنکه هنوز پس از گذشت بیش از ۱۲ سال هیچ خبری از آزاد سازی آن نیست، هم اکنون  شاید این پرسش و مطالبه را برای حدود ۵۰ میلیون ایرانی بوجود می‌آورد که ارزش آنچه که تحت عنوان سهام عدالت به آن‌ها داده شده دقیقاً چقدر است.

همانطور که از مبالغ واریزی به حساب خزانه و تخفیفات دو دهک و مبالغ واریزی مشمولان مشخص است می‌توان سهامداران سهام عدالت را به شرح زیر تفکیک کرد .

دسته اول مشمولان دارای سهام  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی می‌شوند که در صورت ضرب تعداد مبالغ واریزی آن‌ها در عدد ۴۶۸ هزارتومان از اقساط واریز شده از  محل سود تقسیمی شرکت‌ها در ۱۰ سال گذشته برای آزاد شدن سهام عدالت به رقم ۲۷ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان منتهی می‌شود.

تعداد مبلغ واریزی مشمولان × ۴,۶۸۰,۰۰۰ =   ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در همین ارتباط اسماعیل غلامی ، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با فارس تعداد مشمولانی که مابه التفاوت ناشی از الباقی اقساط آزاد سازی سهام عدالت  را واریز کردند مطابق مستندات سازمان خصوصی سازی شامل ۵۹٫۱۸۸  نفر اعلام می کند.

از طرفی تعداد  مشمولان  دو دهک اول درآمدی که شامل مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد می‌شنود اگر در رقم ۵۰۰ هزار تومان ضرب شود معادل با ۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌شود.بنابراین تعداد مشمولان دو دهک اول ۵,۳۲۳,۴۰۰ نفر هستند.

از محاسبات بالا نتیجه می‌گیریم که تعداد نفراتی که دارای سهام  یک میلیون تومانی هستند معادل  ۵,۳۸۲,۵۸۸ نفر می‌باشند .

حال باید تعداد مشمولان دارای سهام  ۵۳۲,۰۰۰  تومانی را محاسبه کرد.با توجه به ارزش سهام واگذار شده و مبلغ واریزی به خزانه به مبلغ ۲۶۶,۳۶۶  میلیارد ریال و ارزش اسمی سهام    ۱۰ میلیون ریالی  تعداد مشمولان دارای سهام  ۵,۳۲۰,۰۰۰ ریال به شرح زیر است .

نفر۳۹,۹۵۰,۵۶۴ × ۵,۳۲۰,۰۰۰ = ۲۱۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال

————————

نفر ۴۵,۳۳۳,۱۵۲  =  ۲۶۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال   

————————

با تفکیک ارزش روز سهام به تفکیک سهامداران به نتایج زیر می رسیم:

                                                                                                                            ۵۳,۸۲۶

  ارزش جاری  سهام سهامداران  ۱۰ میلیون ریالی                    ۲۲۳,۳۲۰      =  ———  ×  ۱,۱۰۵,۱۲۱ میلیارد ریال

                                                                                                                                     ۲۶۶,۳۶۳

                                                                                                                          ۲۱۲,۵۳۷

  ارزش جاری  سهام سهامداران  ۱۰ میلیون ریالی                   ۸۸۱,۸۰۱     =  ———  ×  ۱,۱۰۵,۱۲۱       میلیارد ریال

                                                                                                                                    ۲۶۶,۳۶۳

با توجه به محاسبات صورت گرفته ،ارزش روز هر سهم به تفکیک سهامداران به شرح زیر است:

ارزش روز هر سهم سهامدار ۱۰ میلیون ریالی 

۴۱,۴۸۹,۳۳۵ =   ۵,۳۸۲,۵۸۸     ÷  ۲۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش روز هر سهم سهامدار ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ ریالی 

۲۲,۰۷۲,۳۰۴ =   ۳۹,۹۵۰,۵۶۴   ÷  ۸۸۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به این ترتیب با توجه به این موارد،  ارزش جاری هر سهم سهامداران ۱۰ میلیون ریالی مبلغ  ۴۱ میلیون ریال  و ارزش هر سهم سهامداران  ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۲۲ میلیون ریال خواهد بود که با توجه به تعداد اعضاء هر خانواده مشمول سهام عدالت  ارزش  سهام هر خانوار مشخص می‌شود.

اطلاعات فوق از اینجا و اینجا استخراج شده است.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.