دولت از اجراي طرح هاي اشتغال زا حمايت مي‌كند

جلسه «تامين اعتبارات لازم براي ايجاد اشتغال در كوتاه مدت» عصر امروز(دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هاتف امروز ، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به اهميت موضوع اشتغال، بر لزوم برنامه ريزي صحيح براي ايجاد اشتغال بويژه در مناطق محروم و روستايي تاكيد كرد و گفت: دولت از اجراي طرح هايي كه منجر به اشتغال و توليد مي شود حمايت مي‌كند.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ايجاد اشتغال در كوتاه مدت نبايد آسيب هاي طرحهايي نظير طرح بنگاه هاي زودبازده را داشته باشد، تصريح كرد: هر طرحي كه در اين زمينه ارايه مي شود بايد در عين اشتغالزايي، زمينه هرگونه رانتجويي را از بين ببرد.

جهانگيري با اشاره به منابع مالي دولت و اهميت حفظ منابع صندوق توسعه ملي، خواستار بررسي بيشتر طرح هاي ارايه شده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم و صندوق كارآفريني و اميد شد.

در اين جلسه كه وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت ، معدن و تجارت و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، گزارش هاي مختلفي از طرح هاي اشتغالزاي كوتاه مدت و راه هاي تامين اعتبارات و منابع مالي آن ارايه شد و مقرر گرديد پيشنهادات مطرح شده در يك كارگروه مجددا مورد بررسي قرار گيرد.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.