رد طرح تحقیق وتفحص از منابع مالی طرح تحول سلامت در کمیسیون بهداشت

به گزارش هاتف امروز ، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان از رد درخواست تحقیق و تفحص از منابع تخصیص یافته به طرح تحول سلامت خبر داد.

محمد نعیم امینی فرد درباره دستور جلسه روز یکشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رای گیری از منابع تخصیص یافته به طرح تحول سلامت را تنها دستور جلسه امروز این کمیسیون عنوان کرد.
وی با اشاره به مطرح شدن درخواست تحقیق و تفحص از منابع تخصیص یافته به طرح تحول سلامت در چند هفته گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان، ادامه داد: وزیر بهداشت و درمان توضیحاتی در این زمینه ارایه داد و درهمین راستا در جلسه امروز کمیسیون این درخواست به رای نمایندگان گذاشته شد.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس تصریح کرد: بر اساس رای گیری صورت گرفته، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضرورتی بر انجام تحقیق و تفحص احساس نکردند، لذا این درخواست در کمیسیون رای نیاورد.
وی خاطر نشان کرد: ولی اگر نمایندگان درخواست کننده همچنان بر دلایل خود اصرار داشته باشند می تواند این درخواست خود را در صحن علنی مجلس مطرح کنند

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.