غرضی:قطعا در انتخابات ریاست جمهوری۹۶شرکت میکنم

هاتف امروز: نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به برخی شایعات پیرامون حضورش در انتخابات شورای شهر تهران تاکید کرد: قطعا چنین تصمیمی نخواهم داشت و صرفا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنم.
سید محمد غرضی  ضمن اشاره به تصمیمش برای حضور در انتخابات سال ۹۶ گفت: باتوکل به خدا در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ کاندید خواهم شد و دغدغه هایی که در سال۹۲ مدنظرم بود را دنبال خواهم کرد.
نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به برخی شایعات پیرامون حضورش در انتخابات شورای شهر تهران تاکید کرد: قطعا چنین تصمیمی نخواهم داشت و صرفا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنم .

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.