سن بازنشستگی افزایش یافت

نوامبر 19, 2023 0

نمایندگان مجلس با افزایش سن بازنشستگی به صورت پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت موافقت کردند. به گزارش هاتف امروز، نمایندگان در نشست و…

1 2 3 80