تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

مرداد ۲, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز ،علی اصغر عمیدیان گفت: صبح امروز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در و …

1 2 3 4 5 35