نجفی ماندگار شد

فروردین ۱۹, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز: در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران ، نمایندگان مردم به استعفای شهردار رای منفی دادند تا نجفی همچنان سکان شهرداری تهران و …

1 2 3 4 5 72