سانتریفیوژ IR-8 در قلب تهران

اسفند ۳, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز: آخرین نسل سانتریفیوژ پیشرفته ایران در دانشگاه تهران برای عموم مردم به نمایش گذاشته شد. به گزارش هاتف امروز به نقل از ایسنا، و …

1 2 3 4 5 29