درمان “ام‌.اس”

فروردین ۶, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :“ام‌.اس” از بیماری‌هایی است که هنوز درمان شناخته‌شده‌ای ندارد اما پژوهشگران، هر ساله بررسی‌های گوناگونی را برای یافتن یک روش درمانی انجام می‌دهند. و …

سرمازیستی چیست؟

فروردین ۵, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :سرمازیستی، به عنوان یکی از راه‌های تحت بررسی برای تحقق جاودانگی، توجه بسیاری از متخصصان را به خود معطوف داشته است. به گزارش و …

1 2 3 4 5 29