۱۷ مرداد روز خبرنگار مبارک

آگوست 8, 2018 0

هاتف امروز: روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گرانبها است ، برای پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان های فرهیخته که در راه روشنگری و آگاهی بخشی و…