تکلیف طرح ترافیک ۹۷ مشخص شد

ژانویه 7, 2018 0

هاتف امروز: معاون شهردار تهران معتقد است که طرح جدید ترافیک تایید و اجرا می‌شود و در صورت عدم تایید به مانند گذشته سهمیه نمی‌دهد و…