آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران

مهر ۱۰, ۱۴۰۱ 0

رسانه نزدیک به شورایعالی امنیت ملی از مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی هم‌زمان زندانیان ایران و آمریکا و آزادسازی میلیاردها و…