کیوی به فلزات سنگین آلوده است؟!

دسامبر 31, 2017 0

هاتف امروز: کیوی، میوه‌ ای است که در باغ‌های شمال کشور به‌طور گسترده کشت می‌شود و میان مردم، طرفداران زیادی دارد. محققان کشورمان در مطالعه‌ای و…