در مصرف «اکسید روی» احتیاط کنید!

نوامبر 12, 2017 0

هاتف امروز: نتایج پژوهشی که توسط محققان ایرانی انجام‌شده، نشان می‌دهد: غلظت­‌های مختلف اکسید روی در جانوران مدل می‌­تواند موجب القای استرس اکسیداتیو و آسیب‌های و…