احمدی نژاد مهره سوخته است

آوریل 9, 2016 0

بازخوانی احمدی نژاد در گفتگو با ترکان: احمدی نژاد مهره سوخته است دولت احمدي‌نژاد در دولت نهم و دهم كارنامه‌اي دارد كه بايد مسووليت آن و…