احیای دریاچه ارومیه

فروردین ۱۷, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :عقب ماندگی فاحش از برنامه احیای دریاچه در حالی است که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از ابتدای سال آبی جاری و…