اعتبار کارت‌های ملی قدیمی

مارس 26, 2018 0

هاتف امروز :بر اساس مصوبه هیئت وزیران در بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته، کارت‌های ملی یک سال دیگر هم برای احراز هویت و دریافت و…