چرا زنان و دختران گل می‌کشند؟!

شهریور ۲۰, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز: گوشه و کنار می‌خوانیم که تمایل دختران و زنان جوان به مصرف ماری‌جوانا یا همان علف بیش‌تر شده‌است. آماری درباره این ادعا وجود و…