بررسی استعفاء نجفی

فروردین ۱۳, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران در ۱۴ فروردین گفت: در جلسه فردا که و…