احتمال فروش اقامتگاه پهلوی اول

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز: وزارت خارجه ایران درخواست صدور مجوز فروش ملک متعلق به دولت ایران – موسوم به کاخ والری- در منطقه «موکا» جزیره‌ موریس را و…