بازار مسکن و دبه مالکان درقیمت

اسفند ۱۱, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز:در روزهای ابتدایی اسفندماه ۱۳۹۷ بازار مسکن تحت تأثیر نبود تصویر واضح از تحولات سیاسی و اقتصادی با احتیاط و در مواقعی «دبه» فروشندگان و…