روز جهانی سل

فروردین ۴, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز : امروز، ۲۴ مارس مطابق با ۴ فروردین، “روز جهانی سل” نامگذاری شده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاتف امروز ،  “روز جهانی و…