عادلانه نبودن تعرفه‌های پزشکی

فروردین ۱۳, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مکانیسم پرداخت‌ها در سیستم بهداشت و درمان کشور غیرمنصفانه و غیرعادلانه بوده، بنابراین افزایش تعرفه‌های مشکلی را و…