تلگرام رفع فیل تر شد

دی ۲۴, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: فیل ترینگ تلگرام و برخی محدودیت‌هایی که به درخواست برخی نهادها در طی دو هفته گذشته اعمال شده بود، به دستور رئیس‌جمهور به‌طور و …

1 2 3