تناقض در اجرای یک دستور دولتی!

اسفند ۱, ۱۳۹۵ 0

هاتف امروز: درحالیکه هیات دولت با صدور مصوبه‌ای بازدید راهنمایان گردشگری از اماکن تاریخی را رایگان اعلام کرده، اما به تازگی با دستور مدیرکل موزه‌ها، و…