کشف منشأ درخشش‌های راه شیری

خرداد ۲۳, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز: محققان می‌گویند نورهای درخشانی که در سراسر کهکشان راه شیری دیده می‌شود، احتمالا ابرهایی پر شده از الماس هستند که در اطراف ستاره‌های و…