افسردگی دوقطبی یا شیدایی چیست؟

اسفند ۵, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: اختلال دو قطبی را بیماری شیدایی- افسردگی نیز می نامند. این اختلال، شرایطی است که موجب تغییرات زیادی در خلق‌وخو می شود. به و…