برنده جنگ انسان و ربات کیست؟

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: مدت‌هاست نویسندگان داستان‌های علمی-تخیلی راجع به خیزش ربات‌ها علیه نوع بشر در آینده و وقوع جنگ میان انسان و ربات قصه‌پردازی می‌کنند، غافل و…

1 2