گزینه قطعی وزارت نیرو را بشناسید

مهر ۱۷, ۱۳۹۶ 0

هاتف امروز: صندلی یکی از دو وزارتخانه‌ای که از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون با سرپرست اداره شده، قرار است درنهایت پس از بررسی گزینه‌های متعدد و…