انسجام ملی با حصر محقق نمی‌شود

فروردین ۱۴, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز : نایب رییس اول مجلس رفع حصر را موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می‌داند و با یادآوری مسوولیت رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای و…