پرداخت سود تکمیلی سهام عدالت آغاز شد

فروردین ۶, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :تا روزهای پایانی سال گذشته پرداخت سود تکمیلی بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باقی مانده بود و…