انسجام ملی با حصر محقق نمی‌شود

فروردین ۱۴, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز : نایب رییس اول مجلس رفع حصر را موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می‌داند و با یادآوری مسوولیت رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای و…

عادلانه نبودن تعرفه‌های پزشکی

فروردین ۱۳, ۱۳۹۷ 0

هاتف امروز :نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مکانیسم پرداخت‌ها در سیستم بهداشت و درمان کشور غیرمنصفانه و غیرعادلانه بوده، بنابراین افزایش تعرفه‌های مشکلی را و…