راه گریز از پیامک های تبلیغاتی!!!

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ 0

طی ماه های گذشته با راه اندازی سامانه ای برای حذف پیامک های تبلیغاتی، میلیون ها مشترک موبایل اپراتورهای مختلف از دریافت این نوع پیام و…