سه میلیون امضا برای رفراندوم مجدد در انگلیس

طوماری که خواستار برگزاری رفراندوم دوم در خصوص عضویت انگلیس در اتحادیه اروپاست به سه میلیون امضا رسید.
۷۲ درصد از ۴ / ۱۷ میلیون تن واجد شرایط در رفراندوم انگلیس شرکت کردند و ۵۲ درصد از آنها به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند در حالی که ۴۸ درصد حامی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بودند.

این طومار خواستار برگزاری رفراندوم دوم از دولت لندن است و اگر میزان آرا به ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کمتر از ۶۰ درصد و میزان شرکت‌کنندگان کمتر از ۷۵ درصد بود، این رفراندوم باطل اعلام شود. در حال حاضر بیش از سه میلیون تن این طومار را امضا کرده‌اند. با این حال گزارش‌هایی از امضاهای جعلی منتشر شده و وزارت کشور انگلیس قول بررسی امضاها را داده است. گفته می‌شود دست‌کم ۷۷ هزار امضا جعلی است.

به گزارش هاتف امروز به نفل از روزنامه ایندیپندنت،در ابتدا این طومار به دست ویلیام اولیور هیلی، یک فعال دموکرات انگلیسی و طرفدار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز شد که از پیروزی کمپین ماندن این کشور در اتحادیه اروپا نگران بود اما بعدا که نتایج همه‌پرسی به نفع خودشان تمام شد، از ایده امضای طومار عقب‌نشینی کرد.

وی در پستی در صفحه فیس‌بوک خود این طومار را ربوده شده توصیف کرد و از آنجایی که کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در انتخابات پیروز شد، هم اکنون این نتیجه را به عنوان خواست مردم انگلیس توصیف می‌کند. در انگلیس طومارهایی که به بیش از ۱۰۰ هزار امضا می‌رسند باید در پارلمان به بحث گذاشته شوند.

در همین حال نمایندگان ارشد حزب کارگر خواستار اقدامی برای جلوگیری از پیشرفت‌ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شده‌اند. دیوید لمی، یکی از سیاستمداران حزب کارگر و عضو پارلمان توتنهام گفت: بیدار شوید. ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم. ما می‌توانیم این جنون را متوقف کنیم و از طریق برگزاری رای گیری در پارلمان به کابوس پایان دهیم. پارلمان عالی مقام و مستقل ما باید هم اکنون در خصوص اینکه باید از اتحادیه اروپا خارج شویم یا خیر رای دهد.

وی افزود: این رفراندوم یک رفراندوم مشورتی و غیر الزام آور است. پلتفورم کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در حال حاضر از هم پاشیده و برخی مردم آرزو می‌کنندکه ای کاش به خروج رای نداده بودند. پارلمان در حال حاضر باید تصمیم بگیرد که آیا باید با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پیش برویم یا خیر و آیا باید هفته آینده رای‌گیری در پارلمان برگزار شود یا خیر.

اما کارشناسان معتقدند، علی رغم تعداد بالای امضا کنندگان این طومار، بعید است که این طومار تغییری به وجود آورد.

محل تبلیغات

سایت اتومبیل(bama)
برای مشاهده سایت، برروی تصویر زیر کلیک کنید.